فارسی

کارگاه قشقایی

کارگاه قشقایی

کارگاه قشقایی

 

کارگاه ساخت وتعمیر دستگاه پرداخت فرش شامل ماشین پرداخت وتیغ لول وتیغ تخت ودستگاه تیغ تیزکن وفنر دستگاه پرداخت وکلیه ابزار دستگاه پرداخت فرش

ساخت جدیدترین دستگاه سیار پرداخت فرش با قیمت های مناسب